• ČR a zahraničí
  • od 1990,-

Speedflying (SF) je rychlý a dynamický sport, který je sám o sobě nebezpečný a pilot musí včas a přesně reagovat na nastalé situace. Speedfly křídlo je konstruováno jako bezpečný kluzák, který i při vysokém plošném zatížení zachovává stabilitu. Starty a přistání probíhají ve vyšších rychlostech a vyžadují zvláštní dovednosti a cit pro křídlo. Proto je důležité, aby piloti přistupovali k tomuto sportu rozvážně, pod vedením zkušených instruktorů a začínali na větších a méně plošně zatížených křídlech. Je také důležité létat ve vhodných podmínkách a na nenáročných místech.

Fénix v úzké spolupráci s Flysport.cz připravuje první českou akademii speedflyingu, kde si pod vedením zkušených pilotů budete moci osvojit začátky SF a pomůžeme Vám s výběrem vhodného vybavení. Na základě našich zkušeností budete individuálně vedeni po jednotlivých krocích dle následující metodiky.

V rámci kurzu se budeme zabývat jak teorií tak praxí speedflyingu. V teoretické části to bude vymezení pojmu, rozdílům mezi paraglide, miniwing a speedfly křídly, základům aerodynamiky a meteorologie, specifikům speedflyingu, výběru vhodného terénu a předpisům v ČR a zahraničí. Praktická část pokrývá pozemní přípravu, nácvik startů a přistání, práci s dynamikou křídla.


SF není v ČR zatím legislativně upraven, nicméně ve vlastním zájmu bezpečného létaní a pro přijetí do kurzu je nutné mít alespoň základní kurz PG v plném rozsahu a být aktivním pilotem.


Veškeré aktivity spojené se speedflyingem jsou extrémně nebezpečné a vše podstupujete na vlastní nebezpečí a instruktor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné újmy na zdraví !!!Pokud máte zájem o SF nebo si ho chcete jenom zkusit, tak neváhejte a ozvěte se nám. Buď se přidejte rovnou do skupiny přes QR kód, kde uvádíme ty nejaktuálnější termíny a terény, kde se budeme pohybovat nebo piště na email info@fenixparagliding.cz

Výcvik provádíme na terénech Raná, Švihov, Pálava, Kobylí a dále dle potřeby. Cena za kurz se odvíjí od potřebného zapůjčeného vybavení a délky kurzu. Veškeré vybavení máme k dispozici.

Termíny

Veškeré termíny jsou na domluvě a počtu účastníků. Nejsme tolik závislí na počasí, ale je super kombinovat velká a malá křídla. Více informací na info@fenixparagliding.cz nebo se rovnou přihlásit přes QR kód do skupiny zájemců.Praktické informace

Podmínky účasti:

  • - Platná pilotní licence
  • - Perfektně zvládnuté ovládání běžného křídla
  • - Dobrá fyzická zdatnost
  • - Schopnost rychle se rozhodovat
  • - Pojištění odpovědnosti vůči třetí osobě, ideálně od ČHS
  • - Karta zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti