Technické kontroly

Podobně jako u automobilů, i padákový kluzák musí čas od času absolvovat technickou kontrolu. V rámci prohlídky se padák důkladně kontroluje vizuálně a následně pomocí různých měřicích přístrojů. U nových kluzáků je technická vyžadována po dvou letech, při dalších kontrolách je platnost kontroly prodloužena na maximálně 2 roky, podle aktuálního stavu kluzáku.Technická prohládka zahrnuje

  • Visuální kontrola vrchlíku při které se hledá poškození tkaniny.
  • Laserové měření šnůr a geometrie a následný trimming, tedy upravení geometrie padáku na původní výrobcem stanovené hodnoty
  • Meření porozity na několika místech vrchlíku, které reflektuje opotřebení kluzáku
  • Meření pevnosti látky


Poté bude vystaven Protokol o technické kontrole a proloužena platnost technického průkazu.

V případě ztráty TP nebo dovozu kluzáku ze zahraničí je taktéž možné vystavit nový technický průkaz.

Provádíme technické kontroly následujících značekRezervace TK

Technické kontroly provádí inspektor techniky LAA ČR Stanislav Klikar.

Technické kontroly bežně stíháme do jednoho týdne, v případě většího vytížení do maximálně dvou týdnů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na telefonu 604 506 900

Ceny Technické kontroly

Standartní technická kontrola 1490 Kč
Pouze laser check 750 Kč
Vystavení technického průkazu    150 Kč

Orientační cena oprav

Úpravy geometrie 750 Kč
Výměna šnůry v galerii 100 Kč
Výměna nosné šnůry    200 Kč
Zalepení díry v potahu 150 Kč
V případě většího poškození cena podle praconosti a materiálu